Premium Dalevest Toepassing
Aanlyn platvorm wat die boer help met bemarkingsbesluite, en rekenkundige funksies tot graan produksie

Boerdery Insetkostes

Boerdery Insetkostes

attach_money

Boerdery Produksie

Boerdery Produksie

Lewendige Boerdery Winsgewendheid

Lewendige Boerdery Winsgewendheid

Lewendige Tegniese analises op elke kommoditeit

Lewendige Tegniese analises op elke kommoditeit

Verkoopseine

Verkoopseine

Dalevest Premium
Hoe werk die Premium Dalevest toepassing?
Slider
Alhoewel alle nodige sorg getref word om die akkuraatheid van inligting te verseker, is die opinies, inligting en aanbevelings wat deur DALEVEST gemaak word, nie noodwendig korrek nie en moet dit geensins gesien word as finansiële advies nie. Daar is geen voorstellings en / of waarborge ten opsigte van die korrektheid van sodanige opinies, inligting en aanbevelings nie. Geen inligting in hierdie dokument word bedoel as, of moet gesien word as, leiding, 'n voorstelling, aanbeveling of raad om 'n transaksie te doen of nie te doen nie. Indien die inligting, aanbevelings of insette gebruik word, word dit op eie risiko aanvaar en toegepas en word DALEVEST en / of sy verteenwoordigers en / of alle eise en / of alle skade wat mag voortspruit uit die toepassing van sodanige aanbevelings gevrywaar.
© Copyright 2017 - Dalevest - All Rights Reserved
facebook