Dalevest Premium
Dalevest Toepassing
Dalevest Gebruikers
0

Sedert 2013 die voorloper in SAFEX toepassings in Suid Afrika

Slider
Image is not available
Gratis Dalevest Toepassing
Premium Dalevest Toepassing
Gratis
R 500 + BTW
Lewendige Safex Pryse
Daaglikse Mark Verslae
Lewendige Reënmeters
Daaglikse Weervoorspellings
“CHAT” Funksie
Gratis Kwotasie vir Fisiese Graan
Weeklikse Vleisverslag
Weekliks 5 Veilingspryse
Boerdery Produksie
Lewendige Boerdery Winsgewendheid
Lewendige Tegniese Analises op Kommoditeite
Verkoopseine
Slider
Alhoewel alle nodige sorg getref word om die akkuraatheid van inligting te verseker, is die opinies, inligting en aanbevelings wat deur DALEVEST gemaak word, nie noodwendig korrek nie en moet dit geensins gesien word as finansiële advies nie. Daar is geen voorstellings en / of waarborge ten opsigte van die korrektheid van sodanige opinies, inligting en aanbevelings nie. Geen inligting in hierdie dokument word bedoel as, of moet gesien word as, leiding, 'n voorstelling, aanbeveling of raad om 'n transaksie te doen of nie te doen nie. Indien die inligting, aanbevelings of insette gebruik word, word dit op eie risiko aanvaar en toegepas en word DALEVEST en / of sy verteenwoordigers en / of alle eise en / of alle skade wat mag voortspruit uit die toepassing van sodanige aanbevelings gevrywaar.
© Copyright 2017 - Dalevest - All Rights Reserved
facebook