Dalevest Span

Andries

Andries

Besturende Direkteur
Dalevest Premium
andries@dalevest.co.za
Jaundre

Jaundre

Fisiese Graan
Advertensies
jaundre@dalevest.co.za

Alre

Safex Makelaar & Aandele
Farm Trader
alre@dalevest.co.za

Lizl

Adminastriewe Bestuur
info@dalevest.co.za
Dalevest Kantoor
Stuur vir ons `n boodskap

Alhoewel alle nodige sorg getref word om die akkuraatheid van inligting te verseker, is die opinies, inligting en aanbevelings wat deur DALEVEST gemaak word, nie noodwendig korrek nie en moet dit geensins gesien word as finansiële advies nie. Daar is geen voorstellings en / of waarborge ten opsigte van die korrektheid van sodanige opinies, inligting en aanbevelings nie. Geen inligting in hierdie dokument word bedoel as, of moet gesien word as, leiding, 'n voorstelling, aanbeveling of raad om 'n transaksie te doen of nie te doen nie. Indien die inligting, aanbevelings of insette gebruik word, word dit op eie risiko aanvaar en toegepas en word DALEVEST en / of sy verteenwoordigers en / of alle eise en / of alle skade wat mag voortspruit uit die toepassing van sodanige aanbevelings gevrywaar.
© Copyright 2017 - Dalevest - All Rights Reserved
facebook