Dalevest is n landboumaatskappy wat hom toesputs op die tegnologie van graanbemarking.


Gestig in 2013 deur Andries D’Alebout, na die tekort in die mark ontstaan het om 'n toep te skryf wat nie net inligting rondom die graanmarkte intyds by boere uit te kry nie, maar ook lewendige safex pryse verskaf, wat nog nie op daardie stadium in die graanmark bestaan het nie.

 Van daar het die besigheid gegroei in baie ander rigtings, maar soos met skrywe vandag (25 Oktober 2017) is ons baie trots om te se dat ons meer as 13,000 gebruikers het wat daagliks van DALEVEST se inligting gebruikmaak.. Ons fokus bly ook om aan die voorpunt van die tegnologie in die sektor te bly met ons nuutste toevoeging: DALEVEST PREMIUM.

 En ons is baie opgewonde oor wat die toekoms inhou vir dalevest… ons het 'n paar groot planne vir die toekoms :)
Dienste
Alhoewel alle nodige sorg getref word om die akkuraatheid van inligting te verseker, is die opinies, inligting en aanbevelings wat deur DALEVEST gemaak word, nie noodwendig korrek nie en moet dit geensins gesien word as finansiële advies nie. Daar is geen voorstellings en / of waarborge ten opsigte van die korrektheid van sodanige opinies, inligting en aanbevelings nie. Geen inligting in hierdie dokument word bedoel as, of moet gesien word as, leiding, 'n voorstelling, aanbeveling of raad om 'n transaksie te doen of nie te doen nie. Indien die inligting, aanbevelings of insette gebruik word, word dit op eie risiko aanvaar en toegepas en word DALEVEST en / of sy verteenwoordigers en / of alle eise en / of alle skade wat mag voortspruit uit die toepassing van sodanige aanbevelings gevrywaar.
© Copyright 2017 - Dalevest - All Rights Reserved
facebook